Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord is in 2013 opgericht door Esther Spruyt en Jessica Timmerman. De praktijk is begonnen op de locatie in Harderwijk. In 2017 is de locatie Emmeloord erbij gekomen. "Onze praktijk richt zich op psychologische behandeling (diagnostiek en behandeling) van kinderen/jongeren en volwassenen met psychische- of gedragsproblemen. De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Wij behandelen zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig."

Kleinschalig en persoonlijk

De doelstelling van Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord is om vanuit een kleinschalige aanpak te werken waarin het persoonlijke contact met de cliënten en elkaar voorop staat. Het is een uitdaging om met kinderen, jongeren en volwassenen te werken tijdens een moeilijke periode in hun leven en hen weer op weg te helpen in hun verdere ontwikkeling.

  • Kleinschalig en laagdrempelig;
  • zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig behandelen;
  • aansluiten bij de hulpvraag;
  • inzet van deskundige professionals (psychotherapeut/GZ psychologen) ;
  • Samenwerking met andere partijen.

Veerkracht en betekenis

'De mens centraal' sluit aan bij de werkwijze van de Psycho Praktijk. Positieve Gezondheid kijkt breder naar gezondheid. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenis geeft. Positieve Gezondheid gaat uit van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Verbinding voorop

Binnen de nieuwe Roef wordt er intensief samengewerkt, waarbij laagdrempeligheid en een 'betekenisvolle' verbinding vooropstaat. "We streven naar samenhang en een afgestemde 'laagdrempelige' dienstverlening. Samen kun je iets bereiken of realiseren, waarbij je gebruikt maakt van elkaars kennis en expertise (waarbij ontwikkelen en blijven leren belangrijke elementen zijn). Binnen de Roef (en daarbuiten) is het zorg en welzijnsaanbod groot, waarbij er nauw samengewerkt wordt en aangesloten wordt bij de vraag en wensen van de cliënt, bezoeker of gast."

Voor meer info bezoek onze website: