Rondom-Podotherapeuten-Jeanina-Deville-1
Rondom-Podotherapeuten-Petra-van-de-Schans-1

Podotherapeuten Jeanina Deville en Petra van de Schans.

Bij RondOm Podotherapeuten werkt een enthousiast team van professionals samen om de hoogst haalbare kwaliteit van (voet)zorg te kunnen leveren. De hulpvraag, maar ook de persoon die de vraag neerlegt staat centraal. De podotherapeuten van RondOm kennen Stadsweiden en kennen de andere gezondheidsprofessionals om hen heen. Op deze manier kunnen we de hulp afstemmen op de behoefte en zijn de lijnen kort naar collega gezondheidsprofessionals. Vanuit samenwerking wil RondOm Podotherapeuten nog betere zorg verlenen.

Hoogst haalbare kwaliteit van (voet)zorg leveren

RondOm Podotherapeuten bestaat uit een groot team van enthousiaste en vooruitstrevende podotherapeuten (BHS), podotherapeut-MSU echografisten (BHS) en podotherapeut-bewegingswetenschappers (MSc) dat ondersteund wordt door zooltechnici en secretariële medewerkers. Dit team van professionals heeft de krachten gebundeld om de hoogst haalbare kwaliteit van (voet)zorg te kunnen leveren, zowel door inhoudelijk veel te overleggen en kennis met elkaar te delen, als door organisatorisch talent te onderkennen.

Prettig (blijven) bewegen

Binnen het gedachtegoed Positieve Gezondheid worden mensen in staat gesteld om regie te voeren over de eigen gezondheid: het goed kunnen (blijven) bewegen is in alle fasen van het leven daarbij enorm belangrijk. Pijn of klachten ervaren tijdens het lopen, het verlies van mobiliteit of het niet kunnen sporten door (voet)klachten zijn allemaal voorbeelden die invloed hebben op jezelf 'gezond' voelen en de kwaliteit van leven die daarbij hoort.

De podotherapeut luistert naar je hulpvraag en op basis van een uitgebreid onderzoek wordt gezocht naar een oorzaak voor de problemen die jij ondervindt. Samen met jou wordt gekeken naar oplossingen om prettig bewegen mogelijk te houden of te maken, zodat je de dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn.

Positieve Gezondheid en samenwerken in De Roef

"Alle organisaties die in De Roef komen, gaan niet alleen maar in een verzamelgebouw zitten. We gaan ook samenwerken om zorg en welzijn naar een hoger niveau te brengen. Samenwerken aan projecten en naar elkaar doorverwijzen bij de behandeling van diverse klachten. Misschien komt er zelfs een gezamenlijk inloopspreekuur. Zodat uiteindelijk iedereen de regie kan voeren over de eigen gezondheid."

Voor meer info bezoek onze website: