Zorgdat-Coby
Zorgdat-Jet

Welzijnscoaches Coby Kock en Jet Schaftenaar van Zorgdat.

Welzijnsorganisatie Zorgdat verbindt mensen en organisaties in Harderwijk en Hierden. Zorgdat krijgt ook een plek in De Roef en in de samenwerking rondom Positieve Gezondheid. Naast sociaal werkers komen er ook welzijnscoaches in De Roef.

Over Zorgdat

Welzijnsorganisatie Zorgdat verbindt mensen en organisaties in Harderwijk en Hierden. "Samen dragen we bij aan het welzijn van mensen. We gaan ervan uit dat iedereen van betekenis kan en wil zijn voor elkaar. Immers, iedereen heeft krachten en talenten. Zo nodig ondersteunen we mensen thuis. Het is ons doel dat iedereen kan meedoen in de samenleving zodat er geen mensen tussen wal en schip vallen. En met de overtuiging dat mensen hun leven zoveel mogelijk kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Dat doen we op allerlei manieren, met de inzet van 40 professionals, 15 stagiaires en circa 350 vrijwilligers. Zorgdat is sinds 2019 in het bezit van het keurmerk Sterk Sociaal Werk."

Welzijnscoach in De Roef

Zorgdat ziet veel nieuwe kansen in de nieuwe Roef. De functie van de sociaal werkers Ontmoeting, die nu de wijkontmoetingscentra coördineren, wordt uitgebreid met de functie van welzijnscoach en de methodiek Welzijn op recept. Welzijn op Recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid en meer. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar de welzijnscoach. Door een recept uit te schrijven voor activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur kan deze persoon (opnieuw) ontdekken wat hem of haar gelukkig maakt. De welzijnscoach denkt hierin met hem of haar mee.

Samenwerken voor welzijn in De Roef

In het nieuwe gebouw van De Roef komen naast Zorgdat verschillende andere organisaties die gaan samenwerken rondom Positieve Gezondheid. Coby Kock verwacht dat door elkaar te zien en te spreken, er korte lijntjes ontstaan. "Door onder 1 dak te zitten en elkaar te kennen, weten we wat er allemaal mogelijk is op het gebied van welzijn en verbinding zoeken. Zo kunnen we elkaar aanvullen op het gebied van welzijn, zowel professionals als vrijwilligers. Jet Schaftenaar vult aan: "Dat is daadwerkelijk een vertrekpunt van 'samen'. Samenwerken met alle organisaties in De Roef betekent dat er geen positiviteit is zonder negativiteit..gewoon ..alles dus!"

Voor meer info bezoek onze website: