Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focust de zorg daar doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe opgelost kunnen worden. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering wordt bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Bron: www.iph.nl

Bij MFC de Roef en MFC de Kiekmure is er veel aandacht voor Positieve Gezondheid. Meedoen aan activiteiten, contact met anderen, gezien worden, zijn net zo belangrijk voor een gelukkig bestaan.

In MFC de Roef zitten organisaties vanuit zorg, welzijn en ontmoeten onder één dak. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Daarnaast kun je in de Roef terecht met je vragen en voor activiteiten rondom zorg, welzijn en ontmoeten. MFC de Kiekmure is de huiskamer van de wijk. Veel mensen ontmoeten elkaar wekelijks bij allerlei verschillende activiteiten.

Hoe gaat het echt met je?

Hoe gaat het met jou? Met een test van 42 stellingen, kom je erachter. Je test je eigen Positieve Gezondheid aan de hand van zes onderwerpen:

  1. Hoe voel ik me lichamelijk?
  2. Hoe gaat het mentaal met me?
  3. Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
  4. Lukt het me te genieten van het leven?
  5. In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
  6. Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

In de test geef je zelf aan wat je belangrijk vindt. Aan het eind zie je precies hoe je zelf jouw Positieve Gezondheid beoordeelt. Je kunt de vragenlijst zelf invullen of samen met de welzijnscoach van Zorgdat.

Doe de test

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Trefpunt Positieve Gezondheid

Je bent ook van harte welkom bij het Trefpunt Positieve Gezondheid. Hier zitten de welzijnscoaches van Zorgdat.

Ze kijken naar alle leefgebieden en naar de persoon als geheel. Dit geeft een brede blik op welzijn en welbevinden. Het gaat bijvoorbeeld over zingeving, meedoen en over jouw kwaliteit van leven.

Ondersteuning van de welzijnscoaches is gratis en kan zonder indicatie of verwijzing. Heb je grote of kleine vragen en wil je even iemand die met je meedenkt? Kom gerust langs! Kijk voor meer informatie over het Trefpunt Positieve Gezondheid op Welzijnscoaches - Zorgdat

Meer lezen