Ruth-Cohen

Ruth Cohen

Ruth Cohen is gepassioneerd therapeut voor mensen en dieren. Ze heeft vele opleidingen gevolgd (o.a. osteopathie en fysiotherapie) en verdiept zich graag in diverse therapeutische mogelijkheden. Haar 'therapeutische gereedschapskist' is zo groot dat zij de meest uiteenlopende klachten behandelt. Mensen stappen met gemak een uur in de auto om door haar behandeld te worden. Hierbij kijkt zij vooral naar wat iemand nodig heeft. Ze weet ook goed wat haar grenzen zijn en verwijst graag door binnen haar netwerk als ze u daarmee verder kan helpen. Het gaat er om dat u geholpen bent. Daarom zit Ruth Cohen ook zo op haar plek in De Roef waarbij ze met de andere organisaties samenwerkt aan Positieve Gezondheid.

Niet de klacht maar de mens centraal

Ruth Cohen: "Wat me erg aantrekt in de opzet van De Roef is dat we Positieve Gezondheid als uitgangspunt nemen. Dit past helemaal bij mijn visie en manier van werken." "Ik kijk nooit alleen naar de klacht maar naar de mens. Ik onderzoek de oorzakelijke factoren die tot het ontstaan van de klacht hebben geleid. Een klacht heeft meestal niet één rechtlijnige oorzaak en zal dus ook niet zo behandeld moeten worden."

De huisarts en Positieve Gezondheid

Ruth Cohen: "Wat me erg aantrekt in de opzet van De Roef is dat we Positieve Gezondheid als uitgangspunt nemen. Dit past helemaal bij mijn visie en manier van werken." "Ik kijk nooit alleen naar de klacht maar naar de mens. Ik onderzoek de oorzakelijke factoren die tot het ontstaan van de klacht hebben geleid. Een klacht heeft meestal niet één rechtlijnige oorzaak en zal dus ook niet zo behandeld moeten worden."

Zes dimensies van Positieve Gezondheid

Samenwerken met andere disciplines en een zo optimaal resultaat bewerkstellingen, is wat Ruth Cohen graag doet. "Dit resultaat komt voor mij overeen met de zes dimensies van Positieve Gezondheid: Uiteraard het verbeteren van lichaamsfuncties. Het algeheel welbevinden bevorderen. Want als je beter in je vel zit voel je je ook beter. Als je beter in je vel zit kan je meer zingeving vinden in het leven." "Met mijn behandeling draag ik zeker ook bij aan de kwaliteit van leven. Ik zeg altijd: al zou je maar 20% verbetering van je lichaamsfuncties hebben, soms kan dat wel 80% meer kwaliteit van leven zijn. Daar ken ik meer dan genoeg praktijkvoorbeelden van. Het geeft me veel voldoening om iemand hiermee te kunnen helpen. Kwaliteit van leven kan ook zijn dat je weer kan meedoen met sociale activiteiten, sport of andere zaken die er voor zorgen dat je kan participeren in de maatschappij. Uiteraard dragen alle dimensies bij aan het dagelijks functioneren."

Praktijk

"Als therapeut heb ik kennis van de verschillende systemen van het menselijk lichaam en vooral hoe deze elkaar beïnvloeden. Dus voor mij kan het heel logisch zijn dat iemand een schouderklacht heeft die eigenlijk bij de lever vandaan komt. Kort door de bocht behandel ik dan de lever om de schouderklacht te verhelpen. Net zoals de dimensies van Positieve Gezondheid elkaar beïnvloeden doen de systemen in ons lichaam dat ook." "Ik kijk naar het lichaam als geheel, een holistische benadering van gezondheid. Hierbij werk ik niet alleen empirisch (uit ervaring) maar ook medisch wetenschappelijk onderbouwd. In mijn praktijk voeg ik al mijn kennis en kunde (o.a. fysiotherapie, oedeemfysiotherapie, osteopathie, etc.) samen om mensen zo goed mogelijk te helpen. Iedereen is welkom, er mag gelachen worden en gehuild en vooral wil ik dat men zich veilig voelt om alles te bespreken."

Wegwijzer van Positieve Gezondheid

"Omdat ik brede interesse heb en me verdiep in diverse therapeutische mogelijkheden, kan ik een goede inschatting maken of iemand op de goede plek is bij mij. Het kan dus zijn dat ik doorverwijs naar iemand anders of voorstel om een parallel behandeltraject aan te gaan met een collega therapeut of arts. Uiteraard alles in goed overleg, niks moet. Ik weet de weg tussen huisarts, ziekenhuis en therapeut en kan hier strategisch in communiceren. Indien nodig neem ik de rol van 'supervisor' of 'wegwijzer' op me om er op toe te zien dat degene de juiste zorg krijgt. Er is vaak veel meer mogelijk dan ons verteld wordt!" "Ik verwacht dat uit de samenwerking tussen de verschillende disciplines die in De Roef komen heel veel goeds kan komen en het echt een krachtige basis kan zijn voor welzijn en maatschappelijk functioneren. Mijn wens is dat iedereen hier de weg naartoe kan vinden en mag ervaren hoe wij met en voor elkaar iets kunnen betekenen."

Voor meer info bezoek onze website: